Бр. 32/2012.

32САДРЖАЈ

Импресум

1.  Марија Црнић-Пејовић: Женска занатска школа Кола српских сестара у Херцег Новоме  стр. 7

2.  Борис Илијанић: Кула у Требесину : генеза и ревитализација  стр. 31

3.  Зорица Чубровић: Црква Св. Ивана, Богишићи  стр. 63

4.  Илија Лалошевић: Културна баштина бившег тиватског Арсенала  стр. 87

5.  Милица Берберовић: Парк хотела "Бока" у Херцег Новом  стр. 103

6.  Анита Мажибрадић: Буровићи из Пераста - породица и посједи у XVIII вијеку  стр. 125

7.  Оливера Доклестић: Владичин мост (или мост Милашиновића)  стр. 137

8.  Љубо Мачић: Двије легенде о доносиоцима главе Св. Трипуна у Котор  стр. 151

9.  Милијан М. Димитријевић: О грчко-италској амфори из Роса у Боки Которској  стр. 163

10.  Милица Берберовић: Палме на подручју Херцег Новог  стр. 173

11.  Весна Мачић: Три заштићене врсте мекушаца (Mollusca) у Бококоторском заливу  стр. 199

ПРИЛОЗИ

12.  Милена Мартиновић, Саша Крстичевић: Конзервација и рестаурација бакрореза "Крижни пут" - црква Св. Николе у Прчању  стр. 211

13.  Јелена Никчевић: Locusta migratoria cinerescens (Linneus, 1758) на копненом делу Игалског залива  стр. 221

14.  Видосава Голубовић: Бедекер Милоша Црњанског о Боки Которској  стр. 225

15.  Славо Стојковић: Прилози за биографију Дон Ива Стјепчевића  стр. 237

16.  Горан Ж. Комар: Стећци на подручју Херцег Новог  стр. 247

17.  Исправка за бр. 31 (Марија Црнић-Пејовић: Сточари и градитељи : становници руралних насеља херцегновског краја)  стр. 255