JP Setcard - шаблон joomla Видео

Ћирилица    Latinica     English

Радно вријеме са корисницима:

ПОНЕДЈЕЉАК – ПЕТАК:  

08:00 – 14:00 и 16:00 – 19:00

(пауза 11:00 – 11:30)

СУБОТОМ:  08:00 – 12:00

Контакт:
Tel: +382 (0)31/321-900
Fax: +382 (0)31/324-328
E-mail: biblhn@t-com.me

Адреса: 

Трг Херцег Стјепана бр. 6 Херцег Нови

ИЗДАВАЧКА ДЈЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

 

 • KORICA BOKA 40
 • TRG 2021
 • Jasminka
 • Djecije
 • hn 56
 • Boka glasnik 1908 1909
 • БОКА 40
 • 19. МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ"
 • ЧИТАЊАЦ, ИГРАЊАЦ ЈАСМИНКЕ ПЕТРОВИЋ
 • ИЗБОР ИЗ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ КЊИЖЕВНИХ ПРОГРАМА ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: промоције, изложбе, округли столови - ВИДЕО
 • ИЗБОР ИЗ ДИГИТАЛНЕ КОЛЕКЦИЈЕ ХЕРЦЕГНОВСКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Стара бокељска периодика, Стара и ријетка књига, Бока: зборник радова из науке, културе и умјетности 1-39

Бр. 10-II/1979.

Korica boka 10 IIСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Марко Влаовић: Поздравна ријеч на Симпозијуму  стр. 5

2.  Проф. Зарија Бешић, др Андрија Павић : Геолошки састав Боке Которске и њена геоморфологија  стр. 9

3.  Др Стеван М. Станковић, мр Миливоје М. Маћејка, мр Томислав Младеновић: Прилог проучавању хоризонталне и вертикалне разуђености Боке Которске   стр. 21

4.  Проф. др Јосип Роглић: Пејзажне специфичности и разноликости - предност и богатство Боке Которске  стр. 29

5.  Бранка Пензар, Иван Пензар, Божена Воларић: Утјецај мора и топографије у предјелу Боке Которске на ниске температуре зрака  стр. 41

6.  Др Јован Петровић: Туристички значај бококоторских пећина  стр. 51

7.  Мр Бруно Шишић: Неке пејзажне значајке Боке Которске у свијетлу туризма  стр. 57

8.  Др Владислав Влаховић: Природне могућности водоснадбијевања Боке Которске  стр. 69

9.  Проф. др Милорад Васовић: Планинско залеђе Боке Которске као њена комплеметарна туристичка вредност  стр. 81

10.  Др Владимир Лепетић: Валоризација неких биоеколошких карактеристика Бококоторског залива  стр. 93

11.  Меланија Обрадовић, Вера Будак: Прилог флори околине Херцег-Новог  стр. 107

12.  Проф. др Т. Бунушевац, проф. др Е. Вукићевић, проф. др О. Мијановић, инг. А. Стерниша, мр Ф. Ђаконовић: Декоративне биљке бококоторског залива и њихов значај у туризму  стр. 125

13.  Проф. др Б. Јовановић, проф. др Е. Вукићевић, мр Г. Ђаконовић: Истраживање актуелне и потенцијалне природне вегетације при валоризацији предјела - Претходни резултати у делу Бококоторског залива -  стр. 149

14.  Проф. др Олга Марјановић: Цвеће у вертикалном зеленилу насеља у Боки Которској  стр. 173

15.  Др Михаило Вучковић: Орјен - потенцијални национални парк  стр. 189

16.  Инг. Анте Стерниша: Могућности коришћења аустралијских акација као хортикултурног потенцијала херцегновског подручја  стр. 197

17.  Др Вукић Пулевић: О флори и вегетацији Боке Которске и потреби њихове заштите  стр. 209

18.  Др Даринка Китић: Савремене методе пошумљавања огољених и деградираних шумских терена  стр. 221

19.  Др Момчило Богосављевић: Хелиотермички услови Боке Которске од значаја за туризам  стр. 241

20.  Александар Аполонио: Развојне могућности наутичког туризма и спортова на води у Боки Которској  стр. 257

21.  Caba Magyar, ing. Zoltan Magyar: Развојне могућности спортског ваздухопловства у Боки Которској  стр. 271

22.  Др Миленко Пасиновић: Манифестациони мотиви - њихови ефекти и функције у валоризацији флористичког богатства Боке на примјеру "Празника мимозе"  стр. 287

23.  Др Стеван М. Станковић: Заштићена Бока - основа развоја туризма  стр. 297

24.  Проф. Душан Поповић: Савинска дубрава као природни ресурс Херцег-Новога  стр. 309

25.  Мр Ратко Чомић: Валоризација ловнотуристичких могућности Боке Которске  стр. 323

26.  Др Тома Бунушевац: Пејзажна архитектура и туризам бококоторског региона  стр. 335

27.  Проф. др Јосип Риђановић: Хидрогеографске значајке у функцији туризма Боке Которске  стр. 353

28.  Проф. Глиго Одаловић: Херцегновска излетишта на полуострву Луштица  стр. 365

29.  Инг. Саво Лазаревић: Планика и њен привредни значај у условима приморског крша  стр. 377

30.  Др Јулијана Вуксановић, др Петар Вуксановић: Могућности климатског лијечења у јужном дијелу црногорског приморја  стр. 389

31.  Проф. др Милутин Живковић: Природни љековити фактори Боке Которске и њихова примјена у превенцији, лијечењу и рехабилитацији  стр. 397

32.  Др Вукашин Михајловић: Физичко-хемијска својства и терапијска примјена игалског лековитог муља  стр. 405

33.  Др Даница Мрђен: Хипертензија и климатски фактори Боке Которске  стр. 411

34.  Прим. др Илија Николић: Здравствени профил Боке Которске  стр. 417

35.  Др Милан Обрадовић: Минерлна вода "Игаљка"  стр. 423

36.  Проф. др Војислав Даниловић, проф. др Милутин Живковић: Климатски фактори Боке Которске и бронхијална астма  стр. 427


Препоручујемо

       logo 001logo