БОКА 37 ПРЕДСТАВЉЕНА У КОТОРУ

Херцегновска библиотека на Фестивалу књиге Котор 2018

     На првом фестивалу књиге Котор 2018 херцегновска библиотека је у изложбеном дијелу представила своју издавачку продукцију, која обухвата: часопис Боку: зборник радова из науке, културе и умјетности и двије едиције: Регионална библиографија Боке Которске и Завичајна ризница.

     Из Едиције Регионална библиографија Боке Которске 2000. године изложена је књига 2 Библиографија чланака бокељске периодике : 1874-1913, (аутори Невенка Митровић и Веселин Песторић), која обухвата 6 наслова серијских публикација са око 5000 библиографских јединица, а из Едиције Завичајна ризница три монографске публикације: Автобиографија протосинђела Кирила Цвјетковића и његово страдање за православље (фототипско издање, 2004), Путописна проза др Лазара Томановића (2007), Из Боке Которске Сима Матавуља (2015), као и три наслова у суиздаваштву: Медитеранска загонетка Слава Стојковића (са ИП Нолит, 2008), Бока : антропогеографска студија Сава Накићеновића (фототипско издање, са ИК ЦИД, 2012) и Српски магазин : годишњи часопис за 1896. и 1897. (фототипско издање, са Манастиром Прасквица и предузећем Копирајт из Будве, 2013).

     У програму првог дана Фестивала, 20. децембра у 18:00 часова, херцегновска библиотека представила је 37. број Боке: зборника радова из науке, културе и умјетности. О Зборнику су говорили мр Зорица Чубровић, члан редакције, мр Ђорђе Малавразић и Невенка Митровић уредник.

20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.
20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.
20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.
20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.
20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.
20.12.2018.
20.12.2018. 20.12.2018.