ЗБОРНИК БОКА 39 - позив за сарадњу

Редакција часописа БОКА: зборник радова из науке, културе и умјетности

ПОЗИВ АУТОРИМА И САРАДНИЦИМА

У припреми је 39. број часописа БОКА: зборникa радова из науке, културе и умјетности, чији је издавач ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови.

Редакција Зборника позива све заинтересоване ауторе, који у оквиру свог научно-истраживачког рада изучавају регију Боке Которске (историја, културна историја, умјетност, археологија, поморство, туризам, спорт, демографија, заштита културне баштине, биографија, био-библиографија...), да Редакцији Зборника доставе радове до 1. маја 2019. године.     

Зборник Бока објављује следеће категорије чланака: оригиналне научне радове, претходна саопштења, прегледне радове, реферате са научних скупова, стручне радове, грађу, приказе и in memoriam.

Чланци морају бити оригинални, до сада необјављени и не могу бити у поступку рецензирања за објављивање у другим часописима.

Чланци обавезно садрже краћи извод или сажетак (abstract), кључне ријечи (key words) и резиме (summary) до 1500 карактера. Превод резимеа на енглески језик обезбјеђује издавач.

Чланци не би требало да прелазе два ауторска табака (32 стр).

Редакција предлаже (једног или два ) рецензента, стручњака за област на коју се рецензирани чланак односи, чиме се обезбјеђује квалитет и аутентичност чланка.

Рецензенти морају имати више научно,односно стручно звање, или исто као аутори.

Процес рецензирања је анониман.

Позитивна рецензија је неопходан услов за објављивање у зборнику Бока.

Чланци се не хоноришу.

Аутори су обавезни да Редакцији доставе адресу, мејл и свој радни статус.

Аутори су дужни да се придржавају следећих упутстава:

1. Рукописи у компјутерском слогу предају се на папиру и у електронској форми (CD, E-mail) у фонту Times New Roman (фонт 12), при чему се користи Microsoft Office Word 2003 или новије верзије. Размак између редова је 1,5. Напомене се налазе у фуснотама. Илустрације се технички уређују и прилажу по претходном договору са Редакцијом и достављају се у адекватној резолуцији за штампу (300 dpi).

2. Аутори су дужни да нагласе којим писмом желе да буде штампан рад (ћирилица или латиница).

3. Цитирање:

а) посебне књиге: аутор, наслов, мјесто и година издања, цитиране странице,

б) чланци у часописима: аутор, наслов рада, назив часописа (пун или са познатом скраћеницом), број свеске, година издања, цитиране странице,

в) колективне и серијске публикације: аутор, наслов рада, наслов публикације, мјесто и година издања, цитиране странице,

Напомена: Предлози у: односно in: се не наводе.

г) издања извора: писац и наслов изворног дјела, име издавача, мјесто и година издања, цитирана страница и ред.

Напомена: Број реда или стиха одваја се од броја странице тачком или запетом.

д) Код вишеструког навођења истог дјела понавља се презиме аутора и скраћени наслов или презиме аутора и одговарајуће скраћенице: нав. дјело, nav. djelo, op. cit.

ђ) Код узастопног навођења аутора: исти/иста, isti/ista, idem/eadem.

е) Код узастопног навођења аутора и дјела: исто, isto, ibid.

ж) Код навођења истог мјеста у дјелу: нав. мјесто, nav. mjesto, loc. cit.

з) У ћирилици употребљава се скраћеница уп. у латиници cf.

и) Скраћеница за напомену је, по истом принципу, нап. односно н.

ј) Не употребљавају се скраћенице стр. односно р. и рр.

 

Адреса издавача:

ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови

Трг Херцег Стјепана 6 (за Редакцију БОКЕ)

85340 Херцег Нови

Тел. +38231321900; факс. +38231324328

Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

БОКА: зборник радова из науке, културе и умјетности излази једанпут годишње. Први број је публикован 1969. године, а од 1999. године издавач је ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег Нови. Концепција Зборника се није мијењала, изузев техничких интервенција. До сада је објављенo 38 бројева. Зборник је познат научној јавности, веома цитиран у стручним и научним радовима, представља незаобилазан извор података за сваког истраживача Боке Которске, налази се у фондовима великог броја библиотека у Црној Гори и иностранству.

У циљу пуне афирмације часописа и наше жеље да га учинимо доступним свим заинтересованим, на интернет презентацији Библиотеке налазе се сви претходни бројеви у пуном тексту (bibliotekahercegnovi.co.me).