ОД ЧИТАЊА СЕ РАСТЕ

Ученици другог разреда подручног одјељења Основне школе „Дашо Павичић“, заједно са двема њиховим наставницама, 11.6.2019. посјетили су Библиотеку. Представљени су им библиотечки сервиси и могућности кориштења библиотечке грађе. Тематизован је значај и сврха читања за интелектуални и духовни развој. Дјеца су потакнута на интерактивно учешће, а тим поводом су им прочитане двије кратке приче о којима је дискутовано: Прича дуга три ланца из ловачког ранца, Добрица Ћосић и Девојчица и плаво, Дејан Алексић.

11.06.2019.
11.06.2019. 11.06.2019.
11.06.2019.
11.06.2019. 11.06.2019.
11.06.2019.
11.06.2019. 11.06.2019.
11.06.2019.
11.06.2019. 11.06.2019.