Бр. 1/1969.

Korica Boka 1САДРЖАЈ

Импресум

1.  Илија Пушић: Археолошки локалитети и стање археолошке науке у Боки Которској  стр. 7

2.  Золтан Мађар:  Најстарија архитектура у Боки Которској   стр. 23

3.  Др Славко Мијушковић: О римској цести кроз Боку Которску  стр. 33

4.  Максим Злоковић: Словенска жупа Драчевица  стр. 53

5.  Антоније Фарчић: Житије Св. краља Владимира  стр. 73

6.  Ристо Ковијанић: Которски златар Милко из Новог Брда (савременик Новака Ковача)  стр. 81

7. Др Васо Томановић: Из лексике говора Боке Которске  стр. 89

8.  Марија Црнић: "Бокешка Сетенца" донешена на Прчању 1848. год.  стр. 99

9.  Др Миљана Радовановић: Вук Поповић и фолклор Боке Которске   стр. 109

10.  Саво Вукмановић: Његошева родна кућа  стр. 117

11.  Ćaba Magyar: Оток живих и оток мртвих код Пераста  стр. 125

12.  Игњатије Злоковић: Први покушај увођења редовног колског саобраћаја на релацији Каменари Херцег Нови  стр. 129

13.  Предраг Ковачевић: Поморство Херцег Новога   стр. 137

14.  Велимир Радовић: Револуционарни раднички покрет и проблем масовног политичког рада и акције с освртом на херцегновски крај у периоду 1938-1941.   стр. 159