Бр. 6-7/1975.

Korica Boka 6 7САДРЖАЈ

Импресум

1.  Др Коста Милутиновић: Политички лик Стефана Митрова Љубише  стр. 7

2.  Др Славко Мијушковић: Вук Караџић и Вук Поповић у списима Епархијског архива у Котору   стр. 77

3.  Велимир Радовић: Под туђинским игом (један поглед на Боку у XIX вијеку)  стр. 109

4.  Душанка Сијерковић-Мошков: Манастир Савина - велика црква : архитектура и иконостас  стр. 125

5.  Др Душан Мартиновић: Функционално-урбани развој и туристичке могућности Рисна  стр. 155

6.  Марија Црнић: Педесет година од оснивања Учитељске школе у Херцег-Новоме  стр. 179

7.  Zoltan Magyar: Хотел "Плажа" - Зеленика од 1902. до 1960. године  стр. 197

8.  Игњатије Злоковић: Капетан Александар (Лесо) Павковић  стр. 209

9.  Новак Р. Миљанић: Новинар и књижевник Стеван Врчевић  стр. 221

10.  Максим Злоковић: Илегална ђачка дружина "Бранко Радичевић" у Котору (пригодом пјесникове 150-годишњице рођења)  стр. 241

11.  Велимир Радовић: Ријечи и дјела (Бока на почетку двадесетог вијека)  стр. 251

12.  Др Ђорђе Миловић: Подаци о улову рибе тројице рибара у Баошићима у току једног "шкура" у јуну 1770. године  стр. 263

13.  Проф. Петар Сагер: Продаја мача Петра Великог  стр. 267