Бр. 8/1976.

Korica Boka 8САДРЖАЈ

Импресум

1.  Велимир Радовић: Пет особености устаничке 1941. године у Боки  стр. 5

2.  Др Богумил Храбак: Производња и продаја соли у Херцег-Новом и односи с Дубровником у вези с тим (1482-1538)   стр. 63

3.  Др Петар Стојановић: Гостопримство и његови историјски оквири (Осврти на прилике у Црној Гори, сјеверној Албанији и Боки)   стр. 111

4.  Радослав Ротковић: Љубишин рад на оснивању Бококоторске епархије  стр. 143

5.  Срђан Мусић: Романизми у језику Стефана Митрова Љубише  стр. 161

6.  Мр Јелисавета Суботић: Лексичко-семантичке вриједности неких ријечи Стефана Митрова Љубише  стр. 177

7.  Др Славко Мијушковић: О остацима једног которског историјског споменика из XIII вијека  стр. 183

8.  Др Коста Милутиновић: Бока Которска 1797 - 1815.  стр. 215

9.  Марија Црнић-Пејовић: Прилог о економско-миграционим кретањима из луштичке општине  стр. 233

10.  Др Љубо Д. Јурковић: Утицај војвођанских Срба на друштвени живот далматинских Срба (др Коста Милутиновић, Војводина и Далмација 1760-1914, стр. 394)  стр. 239

11.  Др Илија Мамузић: Мавро Броз у Боки са Бокељима  стр. 263

12.  Максим Злоковић: Томо Крстов Поповић - књижевник и историчар (Поводом чедрдесетпетогодишњице смрти)   стр. 271

13.  Проф. др Жарко Муљачић: Боравак Алберта Фортиса у Боки Которској  стр. 287

14.  Дарко Антовић: Позоришна дјелатност у Котору са посебним освртом на XIX вијек  стр. 291

15.  Новак Р. Миљанић: Књижевници браћа Ивелићи  стр. 299

16.  Томислав Гргуревић: Без испаљеног метка : подморничка флотила ратне морнарице предратне Југославије у Другом свјетском рату   стр. 311

17.  Антун Томић: Попис кућа Доброте из 1808. године   стр. 329