Бр. 9/1977.

Korica Boka br. 9САДРЖАЈ

Импресум

1.  Др Јован Р. Бојовић: Титови сусрети са црногорским комунистима и његов први долазак у Црну Гору  стр. 7

2.  Марија Црнић-Пејовић: Прилози борби за националну слободу крајем 19. вијека у херцегновској општини  стр. 19

3.  Др Богумил Храбак: Херцег-Нови као турска поморска база и гусарско гнездо   стр. 41

4.  Томислав Гргуревић: Бока априла 1941.  стр. 85

5.  Васо Ј. Ивошевић: Прилози за монографију о Вуку Поповићу-Ришњанину  стр. 127

6.  Др Мирослав Лукетић: Концепт писма бокељских главара Хрватско-славонском сабору 1848. године   стр. 147

7.  Др Коста Милутиновић: Књижевни лик Марка Цара  стр. 157

8.  Новак Р. Миљанић: Поријекло и живот Лазара Томановића  стр. 219

9.  Др Ђорђе Миловић: Становништво Мојдежа у другој половини XVIII вијека  стр. 235

10.  Др Славко Мијушковић: Херцегновљанин Александар Митровић - бранилац оптужених из устанка морнара у Боки фебруара 1918.  стр. 249

11.  Новак Р. Миљанић: Књижевник Нико Вучетић  стр. 253

12.  Марко С. Николић: Манастир Савина : поводом двјестогодишњице почетка градње велике цркве  стр. 261

13.  Глиго Одаловић: Могућности за развој туризма на полуострву Луштици у Боки Которској  стр. 269

14.  Велимир Радовић: Прилог о миграционом фактору у историји Боке  стр. 305

15.  Мр Јелисавета Суботић: Рибарска лексика у језику Вука Поповића  стр. 325

16.  Мр Јелисавета Суботић: Лексеме из поморства Паштровића у језику Стефана Митрова Љубише  стр. 335

17.  Др Саво Вукмановић: Луко Зоре као директор которске гимназије   стр. 343

18.  Максим Злоковић: Библиографија Марка Цара  стр. 351

19.  Мирка Зоговић: Допуне Миљанићевој библиографији радова др Л. А. Томановића  стр. 379

20.  Марија Црнић-Пејовић: Попис капетана, суђа и канцелијера Топаљске општине за период 1719-1759. година  стр. 381

ПРИКАЗИ

21.  Др Мирослав Лукетић: ЦАСНО - Црногорска антифашистичка скупштина народног ослобођења 1944-1945.  стр. 391

22.  Војислав Бољевић-Вулековић: Годишњак Поморског музеја у Котору (поводом 25-годишњице излажења 1952-1977)  стр. 394

23.  Др Мирослав Лукетић: Етеровић, Адам: Југославени у Невади 1859 - 1900.  стр. 399

24.  Максим Злоковић: Душан Костић: Импресије виђења Херцег-Новог  стр. 401

25.  Др Мирослав Лукетић: Е. П. Наумов: Владајућа класа и државна власт у Србији XIII-XV вијека  стр. 404