Бр. 11/1979.

KoricaСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Проф. Мато Каповић: Документи за повијест радничког покрета и КПЈ на подручју Тивта и Котора (1919-1921)  стр. 5

2. Стјепан Антољак: Ораховац (Бока Которска)  стр. 53

3.  Богумил Храбак: Венеција и Сандаљ Хранић у његовом ширењу по приморју почев од Херцег-Новог  стр. 199

4.  Велимир Радовић: 16. новембар 1941. године (О једном злочину италијанског окупатора у Боки Которској)  стр. 227

5.  Др Петар Стојановић: О насљедном праву у Боки (Осврти на прилике у XIX и на почетку XX вијека)  стр. 241

6.  Др Ђорђе Миловић: Трагови тужби "Actiones populares" против прекршилаца наредаба ђустицијера и провидура у домени цијена у Херцег-Новом током XVIII вијека  стр. 259

7.  Др Славко Мијушковић: "Централна комисија" - заједничка влада Црне Горе и Боке  стр. 267

8.  Др Васо Томановић: О топонимима типова: Лепетане, Каменаре, Баошиће  стр. 281

9.  Др Саво Вукмановић: Петар Ћирковић, учитељ Његошеве школе на Цетињу  стр. 287

10.  Максим Злоковић: Вељко Радојевић, књижевник и фолклорист  стр. 301

11.  Мр Рајко Вујичић: Неколико непознатих дјела бококоторског иконописца Максима Тујковића  стр. 325

12.  Васо Ивошевић: Матавуљеви записи о Бокељима  стр. 329

13.  Мр Јелисавета Суботић: Филолошки аспекти једне полемике Л. Томановића  стр. 345

ПРИКАЗ

14.  Васо Ивошевић: Научно тумачење архитектуре и иконописа у великој цркви манастира Савине  стр. 357