Бр. 15-16/1984.

KoricaСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Игњатије Злоковић (уз 60-годишњицу рада)  стр. 5

2.  Др Ђурђица Петровић: Херцегновски златари у XVIII веку  стр. 7

3.  Др Јосип Луетић: О бродарству и поморској трговини Новљана у другој половици 16. стољећа  стр. 105

4.  Др Богумил Храбак: Чума у Херцег-Новом и на црногорском приморју у XVI, XVII и XVIII веку  стр. 115

5.  Марија Црнић-Пејовић: Херцег-Нови послије Првог свјетског рата по записима Тома К. Поповића  стр. 131

6.  Павле Мијовић: О касноантичким и средњевјековним гробљима Котора  стр. 161

7.  Драгана Радојичић: Рибарство у Боки Которској од XIX вијека до наших дана  стр. 193

8.  Јован Р. Бојовић: О револуционарном раду Божидара-Бошка Радановића до 1921. године  стр. 237

9.  Мр Новак Јовановић: Спортски покрет у Боки у доба обнове  стр. 257

10.  Максим Злоковић: Прилози за историју херцегновског краја  стр. 275

11.  Васо Ј. Ивошевић: Сарадња Бокеља у Српско-далматинском магазину  стр. 289

12.  Мр Јелисавета Суботић: Погледи Лазара Томановића на језичку и правописну праксу у Црној Гори крајем XIX вијека - Поводом 30-годишњице смрти -  стр. 317

13.  Др Мирослав Лукетић: Периодика Боке Которске 1844-1984  стр. 327

14.  Весна Бећир-Ђукић: Једна синђелија Петра I Петровића Његоша (Прилог за историјску грађу Грбља у XIX веку)  стр. 409

15.  Васо Томановић: Из народне поезије  стр. 415

16.  Мр Весна Вичевић: Једна арбитражна пресуда из времена прве аустријске владавине  стр. 419

17.  Рајко Вујичић: О новооткривеним фрескама у цркви Св. Ане у Котору  стр. 423

18.  Борис Дабовић: Манастир Савина - Нови подаци о градњи -  стр. 437

19.  Арх. Зорица Чубровић: Нека запажања о архитектури цркве Св. Ђорђа у Ораховцу  стр. 449

20.  Васко Костић: Оток Госпе од милости  стр. 455

21.  Dr Emil Unger, Zoltan Magyar: Летопис једне пештанске грађанске породице досељене у Зеленику пре једног века  стр. 469

22.  Повеља краља Твртка I Дубровачкој републици  стр. 475

23.  Извјештај о извршењу програма прославе 600-годишњице оснивања Херцег-Новог (Усвојен на заједничкој сједници сва три вијећа Скупштине општине 30. јуна 1983. године)  стр. 477

24.  Приликом промоције књиге "Раднички покрет, народноослободилачки рат и револуција у Боки Которској" (зборник радова), књига I и II, Херцег-Нови 1983.  стр. 495

25.  Максим Злоковић: Херцег-Нови - у слици и ријечи  стр. 501