Бр. 17/1985.

KoricaСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Максим Злоковић (Био-библиографија поводом 75-годишњице рођења и 50-годишњице научног рада)  стр. 5

2.  Славко Мијушковић: Историјске везе Црне Горе и Боке Которске  стр. 21

3.  Др Јосип Луетић: О међународној дјелатности морепловаца, трговаца и бродова из Херцег-Новог, Пераста, Котора, Будве и Бара у поморској привреди Дубровачке републике 1566-1650.  стр. 31

4.  Др Богумил Храбак: Турске градње и доградње у фортификацијама Херцег-Новог  стр. 71

5.  Срђан Мусић: Извјештај из 1703. о стању херцегновских тврђава  стр. 87

6.  Глиго Одаловић: Неки подаци о селу Ђеновићу са посебним освртом на архивске изворе из XVIII вијека  стр. 101

7.  Марија Црнић-Пејовић: Организација и рад управе луштичке општине 1912-1933. године  стр. 127

8.  Ђорђе Миловић: Становништво Бијеле у другој половини XVIII вијека  стр. 147

9.  Глигор Станојевић: Документи за проучавање друштва Котора, Будве и Паштровића  стр. 159

10.  Божидар Шекуларац: Оснивачка повеља Балше III - манастиру Прасквици  стр. 203

11.  Предраг В. Ковачевић: Устанци у јужној Далмацији у годинама 1869/70. и 1881/82. - Прилог за изучавање војне историје према аутентичним изворима  стр. 221

12.  Игњатије Злоковић: Бокељи у логору на острву Липари (1941-1943) -  стр. 259

13.  Јован Р. Бојовић: Валтазар Богишић као изучавалац обичајног права на Балкану  стр. 277

14.  Драгана Радојичић: Прилог проучавању судова добрих људи у другој половини 19. вијека у херцегновској општини  стр. 287

15.  Рајко Вујичић: О фрескама у цркви Св. Михаила у Котору  стр. 291

16.  Неђељка Стојановић: Основна школа у Морињу на народном језику 1803-1918.  стр. 303

17.  Јелисавета Суботић: Расправа Л. Томановића о ободско-цетињској штампарији  стр. 339

18.  Максим Злоковић: Ристо Ковачић - Ришњанин, историчар и књижевник  стр. 351

19.  Васо Ј. Ивошевић: Поезија Николе Берберовића   стр. 369

20.  Душан Мартиновић: Живот и рад Митра Ивелића (1865-1892)  стр. 405

21.  Васо Томановић: О боравку Сима Матавуља у Лепетанима и о једној његовој приповијеци  стр. 421

22.  Јован Јовановић: Атанасије Васиљев о књизи Риста Ковачића "Прилози за повјесницу Боке Которске"  стр. 427

23.  Меланија Обрадовић: У флори Херцег-Новог и околине ендемске биљке рода Campanula L. (звончићи)  стр. 437

24.  Милош Милошевић: Васко Липовац (Поводом изложбе слика у Будви, отворене 26. маја 1985. године и 30 которских бронзаних рељефа, насталих послије земљотреса)  стр. 445

ПРИКАЗИ

25.  Драго Ћупић: Два значајна документа из прошлости Боке  стр. 467

26.  Максим Злоковић: Вида Матјан, Игре и пјесме Доброте и Шкаљара  стр. 471

27.  Мирко Марковић: Милена Шотра-Гаћиновић, Рад за народноослободилачки покрет исељеника из Боке Которске у Америци  стр. 475