Бр. 18/1986.

KORICAСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Анте Стерниша: Поздравна ријеч  стр. 5

2.  Миленко Пасиновић: Културно-историјски споменици као мотив туристичких кретања  стр. 9

3.  Лазар Сеферовић: Култура и туризам  стр. 21

4.  Круно Пријатељ: Сликарство западноевропских стилова у Боки Которској од почетка 15. до поткрај 19. стољећа  стр. 27

5.  Ђурђица Петровић: Бококоторско оружарство у прошлим вековима  стр. 43

6.  Рајко Вујичић: Зидно сликарство у Боки Которској и неки аспекти његове презентације  стр. 51

7.  Војислав П. Никчевић: Књижевне старине Боке и могућност њихове валоризације  стр. 63

8.  Драгана Радојичић: Музеолошка валоризација традиционалне рибарске опреме у Боки Которској  стр. 85

9.  Бранко Сбутега: Валоризација црквених ризница Боке у туристичкој понуди  стр. 93

10.  Томислав Гргуревић: Туристичка валоризација споменика из радничког покрета и народноослободилачког рата у акваторијуму Бококоторског залива  стр. 99

11.  Весна Вичевић: Архивски документи - писани споменици културе и њихово укључивање у туристичку понуду  стр. 107

12.  Анте Стерниша: Хортикултурно-пејзажне вриједности Боке Которске  стр. 115

13.  Славко Мијушковић: О једном неопростиво занемареном средњовјековном значајном културно-историјском споменику у Котору  стр. 121

14.  Срђан Мусић: Богатство и лепота херцегновског краја у млетачким извештајима из 1687. године  стр. 133

15.  Максим Злоковић: Кртољски архипелаг и његове туристичке погодности  стр. 139

16.  Марија Црнић-Пејовић: Неки подаци о сакралним споменицима културе у херцегновској општини од краја XVII вијека до данас  стр. 153

17.  Мирослав Лукетић: Статус сакралних споменика на подручју Будве  стр. 171

18.  Јован Мартиновић: Нова научна сазнања у послијепотресној обнови Котора  стр. 175

19.  Власта Мандић: Туризам као могућност ревитализације урбаног језгра Котора   стр. 183

20.  Горан Божовић: Обнова културног предела у околини тиватског залива  стр. 191

21.  Борис Дабовић: Програм обнове и ревитализације тврђаве "Шпањола"  стр. 209

22.  Марин Ђурашин, Čaba Magyar: Архитектонско-историјска анализа пансиона на зеленој плажи у Зеленици  стр. 225

23.  Максим Злоковић: Библиографија културно-историјских споменика Боке Которске  стр. 237

24.  Дискусије  стр. 271

25.  Миленко Пасиновић: Завршна ријеч  стр. 276