Бр. 21-22/1999.

KORICAСАДРЖАЈ

Импресум

1.  Невенка Митровић, Веселин Песторић: Бока : зборник радова из науке, културе и умјетности : 1969-1988  стр. 7

2.  Др Дарко Антонић: Кратак преглед резултата истраживања архивске грађе о которском позоришту у XIX вијеку  стр. 95

3.  Јасминка Поповић Гргуревић: Прилог познавању зидног сликарства у катедрали Св. Трипуна у Котору  стр. 104

4.  Ђорђе Радивовић: Ведуте Херцег-Новог до краја XVII века  стр. 135

5.  Васо Ј. Ивошевић: Библиотека манастира Савине  стр. 157

6.  Весна Вичевић: Habent sua fata libelli рукописи Дионизија де Сарна коначно у Историјском архиву Котора  стр. 185

7.  Др Јелисавета Суботић: Прилози Вељка Радојевића тумачењу "Горског вијенца" (Поводом тридесетогодишњице смрти Вељка Радојевића)  стр. 193

8.  Веско Костић: Амерички херој Јоко Мештровић  стр. 205

9.  Др Меланија Обрадовић: Ендеми Динарида у флори Херцег-Новог и шире околине  стр. 233

10.  Боро Дабовић: Истражни радови на споменичком комплексу цркве Риза Богородице у Бијелој  стр. 241

11.  Небојша Драшковић: Рисанско залеђе с почетка XX вијека  стр. 259

12.  Марко Јачов: Црква Св. Луке кроз векове - полемичка нота -  стр. 275

13.  Руско гробље у Херцег-Новом  стр. 283

14.  Максим Злоковић: Осамдесет година др Косте Милутиновића  стр. 291