Бр. 30/2010.

30САДРЖАЈ

Импресум

1.  Илија Лалошевић: Утврђени пунктови которске тврђаве венецијанског периода  стр. 7

2.  Светислав Вученовић: Третман светске баштине Котора у студији за Просторни план за 2009.  стр. 17

3.  Марија Црнић-Пејовић: Један заборављени часопис стр. 65

4.  Невенка Митровић: Завичајна библиотечка збирка Боке Которске у ЈУ Градска библиотека и читаоница Херцег-Нови  стр. 103

5.  Анита Мажибрадић, Зорица Чубровић: Породица Накићијевић у 18. и 19. вијеку  стр. 157

6.  Борис Илијанић: Једно виђење просторних могућности Општине Херцег Нови кроз планску регулативу  стр. 181

7.  Катарина Митровић: Економске прилике у опатији Светог Ђорђа код Пераста с посебним освртом на servitium commune (14. и 15. столеће)  стр. 201

8.  Виолета Цветковска Оцокољић, Татјана Цветковски: Улога Котора и црногорских племена у преносу млетачке дипломатске поште  стр. 221

ПРИЛОЗИ

9.  Марија Михаличек: Избор најзначајнијих музеалија и архивалија (XIX - прва пол. XXV) из оставштине породице Висковић  стр. 237

10.  Бојан Ђорђевић: Сећање академика Бранислава Којића на Херцег Нови из првих дана окупације 1941. године  стр. 253

ГРАЂА

11.  Горан Ж. Комар: Трговачка књига Данила Глигоровог Павковића Пођанина (1790 - 1816)  стр. 263