Бр. 34/2014.

  34САДРЖАЈ

Импресум

1.  Зорица Чубровић: Архитектонска истраживања цркве Св. Андрије, Кримовице, Доњи Грбаљ  стр. 7

2.  Катарина Николић: Палата Радимири - Љута : прилог познавању стамбене архитектуре Доброте - I дио  стр. 31

3.  Илија Лалошевић: Обнова и заштита историјских грађевина подручја Котора након земљотреса 1979. године  стр. 65

4.  Марија Црнић Пејовић: Основно образовање у сеоским насељима херцегновске општине у 19. вијеку - до отварања прве државне школе 1869. године - први дио  стр. 87

5.  Драган Рогановић, Милица Берберовић: Заштита природног и културног насљеђа Савинске дубраве у Херцег Новом  стр. 103

6.  Борис Илијанић: Херцег Нови - историјска раскршћа урбаног развоја до 1918.  стр. 119

7.  Јована Лалошевић: Грб породице Бућа, прилог проучавања утицаја Венеције на умјетност Котора XIV вијека  стр. 151

8.  Љубо Мачић: Грбаљски збор - Банкада  стр. 163

9.  Марина Кнежевић: Конзерваторско-рестаураторски третман фресака Трипа Кокоље у палати Змајевић у Перасту  стр. 183

ПРИЛОЗИ

10.  Зоран Живковић: Његош у писмима : у поводу 200-годишњице рођења Петра II Петровића  стр. 201

11.  Маја Ускоковић: Конзервација и рестаурација копије карте Прчања из 1802. године  стр. 213

12.  Милан Р. Милановић: Неки проблеми административне (не)уређености простора општине Херцег-Нови  стр. 219

13.  Оливера Доклестић: Татарбашта мост  стр. 235

14.  Богдан Ломпар: Фрагмент надгробне плоче из 1480. године  стр. 243

15.  Горан Ж. Комар: Попис домаћина у селима општине Херцег Нови са процјеном штете из невремена 21. и 22. јуна 1826. године  стр. 249

16.  Мирјана Вукасовић: Карневалске свечаности као дио перашке традиције  стр. 263

ПРИКАЗИ

17.  Александар Радовић: Паштровићи на пјену од мора  стр. 273