Бр. 37/2017.

 САДРЖАЈ Boka 37

Импресум

1. Јасминка Гргуревић, Славица Ломпар, Драгутин Радимир: Двери из Ратишевине иконописца Димитрија Даскала  стр. 7

2. Зорица Чубровић: О сакралном простору - прилог проучавању Бококоторске иконописне школе  стр. 33

3. Милица Крижанац: Налази новца из цркава Св. Ане и Св. Михаила у Котору - (1982-2000)  стр. 55

4. Злата Марјановић: Од почаснице до жуђења у љубави : неке особине паштровског певачког наслеђа  стр. 87

5. Катарина Николић Красан: Кула Тројица, Котор - истраживања и рестаурација  стр. 127

6. Душан Томановић: Куће породице Томановић из 19. века у Лепетанима - Бока Которска  стр. 211

7. Марија Црнић Пејовић: Народни обичаји и власт (XVIII - XX вијек у Боки Которској)  стр. 245

8. Катарина Николић Красан, Зоја Кнежевић: Прилог познавању цркве Св. Николе на Шкољу, Будва  стр. 257

9. Софија Хајризај: Стамбена цјелина у горњој зони Прчања  стр. 277

ПРИЛОЗИ

10. Небојша Рашо: Неколико података о кријумчарењу у Боки Которској почетком друге аустријске владавине  стр. 291

11. Марија Михаличек: Острво Страдиоти код Тивта на неким примјерцима картографије из XVII и XVIII вијека  стр. 299

12. Марина Кнежевић: Конзерваторско-рестаураторски третман бојених површина трифора на емпорама катедрале Св. Трипуна у Котору  стр. 307

ГРАЂА

13. Горан Ж. Комар: Збирка топаљског и савинског посланика Марка Мирковића  стр. 351

14. Мирјана Вукасовић: Неколико писама породице Висковић из Пераста : из фундуса Музеја града Пераста  стр. 369