Бр. 38/2018.

САДРЖАЈ Korica Boka 38

Импресум

1. Милица Крижанац: Поморско-трговачке везе Котора са Источним Медитераном у периоду од 12. до 14. века  стр. 7

2. Зорица Чубровић: Резултати архитектонских истраживања јужне фасаде и звоника цркве Св. Јосипа у Котору  стр. 27

3. Марија Новаковић, Милица Самарџић: Нова сазнања о тврђави Светог Крста у Перасту  стр. 61

4. Горан М. Максимовић: Симо Матавуљ и Томо К. Поповић : пријатељство и књижевна сарадња  стр. 123

5. Јасминка Гргуревић: Икона Полагање у гроб из Рисна  стр. 131

6. Љубо Мачић: Продаја земље грбаљских кнежина у Солиоцком пољу  стр. 159

7. Станка Јанковић Пивљанин: Дух епохе просвијећености у Турским писмима Стјепана Зановића стр. 169

ПРИЛОЗИ

8. Небојша Рашо: Марко Војновић из Херцег Новог, заповједник брода "Слава Катарини" - "Преображење Господње"  стр. 189

9. Ђорђе Радуловић: Довођење воде у Херцег Нови са водостана Плат  стр. 195

ГРАЂА

10. Горан Ж. Комар: Тестамент Сима Милутиновог из рода Магазиновића  стр. 209

11. Јелена Чечур: Млетачки топ типа фалконет из Пераста  стр. 253

ПРИКАЗИ

12. Злата Марјановић: Компакт-диск Петра Пека Мазарака - Свему роду и племену на велику част: одабране пјесме Грбља  стр. 263

13. Мила Медиговић Стефановић: Личне историје у колоплету Великог рата: приказ књиге Бокељи на страни Србије у Првом свјетском рату, Милана Гулића, СПКД "Просвјета", Херцег Нови, 2015.  стр. 267