РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ

РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ

Основна школа „Дашо Павичић“ посјетила Библиотеку

 

            У оквиру школских програма предвиђених Сарадњом са локалном заједницом, ученици и наставници ОШ „Дашо Павичић“ организовано су посјетили Библиотеку од 13. до 15. априла 2016. године. Током едукативних, пажљиво осмишљених библиотечких програма Часови у библиотеци и Имаш право да знаш, уз коришћење великог броја књига (око 400) примјерених дјечијем узрасту, преко 280 ученика активно је учествовало у 10 различито конципираних часова у трајању од 45 и 60 минута и упознало се са књигама одговарајућих тематских садржаја. За први разред тема је била „Прољеће“, ученици другог разреда слушали су и разговарали о „Дану планете Земље“, а са ученицима трећег разреда обрађена је тема „Ваздух“. Сваки ученик држао је у рукама макар једну књигу из које је могао употпунити знање о теми која била предмет разговора и учења у Библиотеци. Циљ ових програма јесте промовисање књиге и читања, учење о различитим унапријед утврђеним темама, у складу са наставним планом, али и стварање навике редовног посјећивања библиотеке и њеног богатог књижног фонда.

 


РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ - ОШ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ
РАСТЕМО УЗ КЊИГ...
РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ РАСТЕМО УЗ КЊИГЕ И БИБЛИОТЕКУ