ИЗДАВАЧИ НА МСК "ТРГ ОД КЊИГЕ 2016"

И З Д А В А Ч И

АРХИПЕЛАГ, Београд

PAIDEIA, Beograd

NOVA KNJIGA, Podgorica

CLIO, Beograd

LAGUNA, Beograd

NARODNA KNJIGA, Podgorica

ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ, Београд

GOSPA OD ŠKRPJELA, Perast

ПАРТЕНОН, Београд

ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО, Београд

БЕСЈЕДА, Бања Лука

СВЕТИГОРА, Цетиње

МАЛИ ПРИНЦ, Београд

ПЧЕЛИЦА - ЈУИНГ, Подгорица

КРЕАТИВНИ ЦЕНТАР-РАДИУС, Херцег Нови

БИБЛИОТЕКА ЗА СЛИЈЕПЕ ЦРНЕ ГОРЕ, Подгорица

MIBA BOOKS, Beograd

BOOK, Beograd

MARSO, Beograd

FENIKS LIBRIS, Beograd

BEOKNJIGA, Beograd

ESOTHERIA, Beograd

EDICIJA, Beograd

BEGEN COMERC, Zemun

KLETT, Beograd

BESNA KOBILA, Zemun

KOMIKO, Novi Sad

БОКЕЉСКО ИЗДАВАШТВО

UDRUŽENJE IZDAVAČA I KNJIŽARA CRNE GORE, Podgorica

-          OKTOIH, Podgorica

-          OBODSKO SLOVO, Podgorica

-          UNIREKS, Podgorica

-          KNJIŽEVNO DRUŠTVO „NJEGOŠ“, Nikšić

-          GRAFO CRNA GORA, Podgorica

-          PEGAZ, Bijelo Polje