2011

 REFERENSNA ZBIRKA IZ LEGATA DR DUŠANA PETKOVIĆA
(Izložba održana u okviru Noći kulture)