DJEČIJI PROGRAM - 16. februar 2019.

ŠAL, BAL, MASKENBAL...

Igrom do knjige, za djecu do 8 godina, u 10 sati –

Maskenbal u šumi, Nasiha Kapidži-Hadžić, Ptice suglasnice, Slane pjesme, Dejan Đonović, Maskenbal - bojanke.

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 12 godina, u 11 sati –

Kuća hiljadu maski, Igor Kolarov, Zadivljujuća umetnost od recikliranog papira, Suzan Martino.

16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.
16.02.2019.
16.02.2019. 16.02.2019.