DJEČIJI PROGRAM - 20. april 2019.

Igrom do knjige, za djecu do 8 godina, u 10 sati

Priča duga tri lanca iz lovčevog ranca, Dobrica Ćosić

 

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 12 godina, u 11 sati

Legende i mitovi stare grčke, Trojanski ciklus, N.A. Kun

Priče o Ahilu, Odiseju i Eneji, u redakciji Milene Šafarik