Br. 12/1980.

Korica Boka 12SADRŽAJ

Impresum

1.  Tomislav Grgurević: Boravci druga Josipa Broza Tita u Boki u okviru posjeta našoj republici  str. 5

2. Marija Crnić-Pejović: Organizacija i rad opštinske uprave Herceg-Novoga (1870-1940)  str. 35

3.  Bogumil Hrabak: "Zlići" iz Herceg-Novog i zulumćarenje na uštrb dubrovačke trgovine 1600-1667. godine  str. 81

4.  Dragana Mažibrada: Maslinarstvo u Boki Kotorskoj  str. 121

5.  Mato Kapović: Suradnja i veze dubrovačkih, bokokotorskih i crnogorskih komunista  str. 169

6.  Tomislav Grgurević: Bleh muzika bokeljske brigade  str. 181

7.  Dr Melanija Obradović: Prilog adventivnoj flori okoline Herceg-Novog  str. 203

8.  Mr Rajko Vujičić: Ikonopisna djela Dimitrija Daskala u Risnu  str. 213

9.  Vaso J. Ivošević: Prvi književni časopis među Bokeljima  str. 223

10.  Mr Jelisaveta Subotić: Jedan bokeljski proučavalac jezika s kraja XIX vijeka o Vukovom Srpskom rječniku  str. 243

11.  Srđan Musić: Nekoliko crnogorsko-bokeljskih prevodilaca Leopardija u XIX vijeku  str. 257

12.  Dr Savo Vukmanović: Josif Tropović i Petar II Petrović Njegoš : učitelj i učenik  str. 263

13.  Dr Đorđe Milović: Stanovništvo Sasovića u drugoj polovini XVIII vijeka  str. 281

PRILOZI

14.  Vaso Tomanović: О varijantama jedne narodne pjesme  str. 293

15.  Ferida Pejaković: Bibliografija "Boke" - zbornika radova iz nauke, kulture i umjetnosti 1969-1979.  str. 299

16.  Ignjatije Zloković: Vladislav - Vlado Brajković (povodom 75-godišnjice)  str. 325

17.  Mirko Vukasović: Saslušanje kapetana Petra Želalića iz Bijele u Herceg-Novom 11. septembra 1761. godine  str. 328

18.  Mr Đuro Batrićević: Vojni obveznici iz Boke Kotorske u mariborskom zatvoru  str. 339

19.  Mirka Zogović: Prilog biografiji Lazara Tomanovića  str. 345

20.  Maksim Zloković: Bibliografija Veljka Radojevića (hronologija)  str. 349