Br. 15-16/1984.

KoricaSADRŽAJ

Impresum

1.  Ignjatije Zloković (uz 60-godišnjicu rada)  str. 5

2.  Dr Đurđica Petrović: Hercegnovski zlatari u XVIII veku  str. 7

3.  Dr Josip Luetić: O brodarstvu i pomorskoj trgovini Novljana u drugoj polovici 16. stoljeća   str. 105

4.  Dr Bogumil Hrabak: Čuma u Herceg-Novom i na crnogorskom primorju u XVI, XVII i XVIII veku  str. 115

5.  Marija Crnić-Pejović: Herceg Novi poslije Prvog svjetskog rata po zapisima Toma K. Popovića  str. 131

6.  Pavle Mijović: О kanoantičkim i srednjevjekovnim grobljima Kotora  str. 161

7.  Dragana Radojičić: Ribarstvo u Boki Kotorskoj od XIX vijeka do naših dana  str. 193

8.  Jovan R. Bojović: О revolucionarnom radu Božidara-Boška Radanovića do 1921. godine  str. 237

9.  Mr Novak Jovanović: Sportski pokret u Boki u doba obnove  str. 257

10.  Maksim Zloković: Prilozi za istoriju hercegnovskog kraja  str. 275

11.  Vaso J. Ivošević: Saradnja Bokelja u Srpsko-dalmatinskom magazinu  str. 289

12.  Mr Jelisaveta Subotić: Pogledi Lazara Tomanovića na jezičku i pravopisnu praksu u Crnoj Gori krajem XIX vijeka - Povodom 30-godišnjicе smrti -  str. 317

13.  Dr Miroslav Luketić: Periodika Boke Kotorske 1844-1984  str. 327

14.  Vesna Bećir-Đukić: Јedna sinđelija Petra I Petrovića Njegoša (Prilog za istorijsku građu Grblja u XIX veku)  str. 409

15.  Vaso Tomanović: Iz narodne poezije  str. 415

16.  Mr Vesna Vičević: Jedna arbitražna presuda iz vremena prve austrijske vladavine  str. 419

17.  Rajko Vujičić: О novootkrivenim freskama u crkvi Sv. Ane u Kotoru  str. 423

18.  Boris Dabović: Manastir Savina - Novi podaci o gradnji -  str. 437

19.  Arh. Zorica Čubrović: Neka zapažanja o arhitekturi crkve Sv. Đorđa u Orahovcu   str. 449

20.  Vasko Kostić: Otok Gospe od milosti  str. 455

21.  Dr Emil Unger, Zoltan Magyar: Letopis jedne peštanske građanske porodice doseljene u Zeleniku pre jednog veka  str. 469

22.  Povelja kralja Tvrtkа I Dubrovačkoj republici  str. 475

23.  Izvještaj о izvšenju programa proslave 600-godišnjice osnivanja Herceg-Novog (Usvojen na zajedničkoj sjednici sva tri vijeća Skupštine opštine 30. juna 1983. godine)  str. 477

24.  Prilikom promocije knjige "Radnički pokret, narodnooslobodilački rat i revolucija u Boki Kotorskoj" (zbornik radova), knjiga I и II, Herceg-Novi 1983.  str. 495

25.  Maksim Zloković: Herceg-Novi - u slici i riječi  str. 501