Prvi put u biblioteci - đaci sa Poda

Đaci I, III и IV područnog odjeljenja OŠ „Milan Vuković“ sa Poda 30. 10. 2019. posjetili su Gradsku biblioteku i čitaonicu Herceg Novi. Sa djecom smo razgovarali o značaju i svrsi biblioteke, o tome kako mogu upotrebljavati bibliotečke servise i čitaonicu, o značaju čitanja i o vrsti literature koju mogu pronaći u čitaonici. Zatim im je pročitana jedna poema prilagođena uzrastu. Sva djeca su besplatno učlanjena u biblioteku i obodrena da budu aktivni članovi i učestvuju u bibliotečkim programima za djecu.

30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.
30.10.2019.
30.10.2019. 30.10.2019.