DJEČIJI PROGRAM - 2. novembar 2019.

Igrom do knjge, za djecu do 8 godina, u 10 sati

Čarobne kruške, Kineska narodna bajka

 

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 12 godina, u 11 sati

Legende i mitovi Stare Grčke, N.A. Kun, Pandar prekršuje zakletvu. Bitka

Pozorište, Jasen Boko