DJEČIJI PROGRAM - 9. novembar 2019.

Igrom do knjige, za djecu do 8 godina, u 10 sati

Izvolte u bajku sa Crvenkapom, Ljubivoje Ršumović

 

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 12 godina, u 11 sati

Legende i mitovi Stare Grčke, N.A. Kun, Hektor u Troji. Hektorovo opraštanje sa Andromahom; Nastavak bitke. Hektorov megdan s Ajantom

Antičke civilizacije, Pjer Mikel, Drevna GrčkaVojna tehnika, U jeku bitke

Mrtav Srđa, Dragoljub J. Filipović