Br. 26/2006.

SADRŽAJ

Inpresum

1. Prof. dr Alojz UJES: Prikazivanje Sterijinih djela na scenama Boke Kotorske i učešće Bokeljas u Sterijinom pozorišnom stvaranju do 1914.   str. 7 

2. Prof. dr Dragi  MALIKOVIĆ: Italijanska trgovina u Kotoru od XIII-XVI veka   str. 45 

3. Prof. dr Bogumil HRABAK: Osiguranja peraštanskih brodova 1545-1635. godine    str. 83 

4. Prof. dr Nevenka BOGOJEVIĆ-GLUŠČEVIĆ: Krivična djela prema odredbama srednjovjekovnog Kotorskog statuta   str. 101 

5. Dr Ilija LALOŠEVIĆ: Fortifikaciona arhitektura Herceg-Novog    str. 115 

6. Dr Irena ARSIĆ: Pravoslavni Srbi Dubrovčani i Bokokotorsko-dubrovačka i spičanska eparhija 1870-1874    str. 151 

7. Prof. dr Darko ANTOVIĆ: Bogoboj Rucović - okvir za portret zaboravljenog glumca    str. 163 

8. Marija CRNIĆ-PEJOVIĆ: Devedesetpetogodišnjica osvećenja srpsko pravoslavne Crkve sv. Arhanđela Mihaila u Herceg-Novome    str. 201 

9. Jasmina ŽITNIK: Prilog proučavanju Crkve sv. Arhanđela Mihaila u Herceg-Novom   str. 215 

10. Srđan MARLOVIĆ: Volumetrijska studija i projekat zvonika Crkve sv. Arhanđela Mihaila sa Sabornim hramom sv. Stefana na Belavisti u Herceg-Novom   str. 249 

11 Božidar JOVIĆEVIĆ: Restauracija i konzervacija rimskog "pitosa" 1-2. v.    str. 277 

12. Aleksandar NEDELJKOVIĆ: Srpska društva u Dubrovniku i Boki Kotorskoj krajem 19. veka i početkom 20. veka    str. 287 

13. Ivana ANTOVIĆ: Antun Kopitović - kompozitor iz Boke    str. 297 

14 Jasminka GRGUREVIĆ: Ikone iz crkve Svetog Jovana - Kalimož    str. 323 

15. Anita MAŽIBRADIĆ: Jedan ugovor o kmetstvu u Luštici 1864. godine   str. 337 

16.  Mr Jelena NIKČEVIĆ: Ugroženost i problemi zaštite faune Orthoptera (ensifera i caelifera) - pravokrilci (zrikavaci i skakavaci) pješčarskih i močvarskih staništa igalskog područja - Crna Gora    str. 345 


GRAĐA

17.  Dr Lazar TOMANOVIĆ:  Moje  bratstvo (Priredila Mirjana Kovčin)    str. 357 

18 Goran KOMAR: Tragovi legata kapetana Nikolaja Musića u arhivi Manastira Savina    str. 383 

19 Vasko KOSTIĆ: Sveštenički protokoli i krtoljski pomorski kapetani    str. 399 


PRIKAZI

20. Prof. dr Zlata BOJOVIĆ: Avtobiografija protosinđela Kirila Cvjetkovića i njegovo stradanje za pravoslavlje   str. 339