Br. 27/2007.

SADRŽAJ

Impresum

1. Prof. dr Nevenka Bogojević-Gluščević: Porijeklo i ustonavljenje notarske službe u srednjovjekovnim istočnojadranskim gradovima    str. 7 

2. Mr Katarina Mitrović: Transumpti i pomeni isprava  u rukopisnoj knjizi Altari e chiese delle Bocche di Cattaro Istorijskog arhiva Kotor    str. 17 

3. Prof. dr Dragi Maliković: Dubrovčani u Kotoru tokom  XV veka   str. 35 

4. Doc. dr Ilija Lalošević: Izdvojeni fortifikacioni punktovi na području Herceg-Novog    str. 59 

5.  Mr Jelena Nikčević: Ugroženost faune Orthoptera (pravokrilci) kopnenog dela Igaljskog zaliva - Crna Gora   str. 81 

6. Zorica Čubrović: Crkva sv. Đorđa na Vrbi, Njeguši   str. 97 

7. Dejan Palibrk: Grafička rekonstrukcija crkve sv. Ilije u Zagori, Donji Grbalj    str. 111 

8. Dragan Ćorović: Crkva svetog Franja, Kotor: istorijat i analiza mogućnosti rekonstrukcije i revitalizacije    str. 127 

9. Anita Mažibradić: O Lazaretu i kapelici sv. Roka u Meljinama    str. 155 

10. Marja Crnić-Pejović: Iseljavanje Bokelja do Drugog svjetskog rata   str. 165 

11. Saša Nedeljković: Srbi katolici na Primorju od ujedinjenja do Aprilskog rata    str. 203 

12. Aleksandra Mirković: Gornji Orahovac kao obredno-religijska zajednica: glavni narodni običaji i praznici - terensko istraživanje    str. 225 

13. Danijela Đukić: Svadba u Grblju u drugoj polovini 20. vijeka    str. 241 

14. Dragana Lalošević: Obredna ishrana u Grblju    str. 279 

15. Ivana Antović: Opera "Balkanska carica" ​​Dionizija de Sarna San Đorđa nastala u Kotoru 1890. godine    str. 291 


PRILOZI

16. Slavo Stojković: Prilozi za biografiju Petra Zambelića   str. 307 

17. Dr Zoltan Mađar: Adorjan Mađar i stil secesije      str. 321 


GRAĐA

18. Dr. Đorđe Bubalo: Pisma vladike Gerasima Petranovića iz zaostavštine Toma K. Popovića u Arhivu SANU    str. 329 

19 Goran Komar: Dva dokumenta iz arhive Manastira Savina    str. 353 

20.  Akta hercegnovskog  opštinskog Načelstva o gradskom satu upućena gradskoj Preturi 1856. godine (prevod Anita Mažibradić)    str. 357

ISPRAVKE iz prethodnog broja