Srpski magazin

SRPSKI MAGAZIN

     Srpski magazin : godišnji časopis za 1896. god. za pouku, zabavu i književnost / uz saradnju srpskih književnika izdaje i uređuje iguman Dionisije Miković. - God. I. - Novi Sad : Štamparija Đorđa Ivkovića, 1896 (U Novom Sadu Štamparija Đorđa Ivkovića)

Godišnje

 

SRPSKI MAGAZIN

     Srpski magazin : godišnji časopis za 1897. god. za pouku, zabavu i književnost : (Sa dvije izvorne slike) / uz saradnju srpskih književnika izdaje i uređuje iguman Dionisije Miković. - God. II. - Dubrovnik : Srpska Dubrovačka Štamparija A. Pasarića, 1897 (U Dubrovniku : Srpska Dubrovačka Štamparija A. Pasarića)

Godišnje