DJEČIJI PROGRAM - 26. maj 2018.

Čuvari prirode – ekološke radionice za djecu

Igrom do knjige, za djecu do 9 godina, u 10 sati – Maleni mislilac, reciklaža za decu, radne sveske 3 i 4, i Čuvari prirode, Jadranka Išin-Tomić, Mi smo zaštićeni, Dragana Džajević, Šumska bajka, Brana Cvetković.

Čitam, maštam, stvaram, za djecu od 9 do 13 godina, u 11 sati – Profesor Globus, ugrožene životinjske vrste, Gotije Dozimon, Zelene bajke, Ruža Helać.

Dobro došli!

20180526_110007
20180526_110007 20180526_110007
jelena
jelena jelena
ova
ova ova
20180526_102407
20180526_102407 20180526_102407
i ova
i ova i ova